Değerli Yayıncımız,

Telif Hakları Genel Müdürlüğünden gelen 88290341-252.03/203917 sayılı talimat doğrultusunda yabancı dilde hazırlanmış sözleşmelerin tercümelerinin talep edilebileceği hususu yayıncılarımızın durumu ve hukuki süreçler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda sözleşmenin Türkçe tercümesi yerine geçecek taahhütname hazırlanmıştır. Yabancı dilde düzenlenmiş her bir sözleşmenin ekine imza yetkilisi tarafından doldurulup, imzalanmış olan taahhütname 08.02.2016 tarihinden itibaren başvuru evrakları arasında talep edilecektir. Taahhütnameye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize arz ederiz.