YAYFED 2017 Ocak Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Ocak ayında satılan bandrol sayısı bir önceki yılın Ocak ayına göre %5 arttı ve 22.239.379 adet olarak gerçekleşti. Yeni yılda sınırlı düzeyde de olsa gerçekleşen talep artışı, yılın geri kalanının yayıncılık sektörü açısından pozitif geçeceğine yönelik öngörülerimizi desteklemektedir. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu olarak faaliyetlerimize başlamış olduğumuz 2011 yılından beri bandrol talebi lineer bir büyüme trendi göstermiştir. 2017 yılında da beklentimiz, yayıncılık sektörü kitap üretiminin oransal olarak ülke ekonomik büyümesinin üzerinde bir konum alacağı yönündedir.

Eylül 2016

 

2017 Ocak Ayı Kategori Dağılımı

2017 yılı Ocak ayı alınan bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %28'ini yetişkin inceleme, araştırma kitapları; %7'sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %14'ünü çocuk ve gençlik kitapları, %11'ini inanç kitapları, %2'ini akademik yayınlar ve %38'ini eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu.

Türler Toplamı Ocak Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 6.248.547
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.587.675
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.189.252
İnanç Kitapları 2.362.075
Akademik Yayınlar 364.326
Eğitim Kitapları 8.354.873
İthal Kitaplar 132.631
Toplam 22.239.379
Temmuz 2016