YAYFED 2017 Şubat Ayı Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Şubat ayında satılan bandrol sayısı bir önceki yılın Şubat ayına göre %10 azaldı ve 24.066.819 adet olarak gerçekleşti. Şubat ayındaki çalışılan gün sayısının düşüklüğü de bu düşüşü tetikleyen faktörlerden biri olsa da en önemli etkenin eğitim yayınlarının bir önceki yıla göre yaklaşık %25 oranında bir daralma göstermiş olması ile ilişkilidir. Diğer kategorilerimizi önceki yıl ile kıyasladığımızda her birinde adetsel bazda ciddi artışlar olmuştur. Bu nedenle yaşanan durumun dönemsel bir etki olduğunu önümüzdeki aylarda bunun telafi edileceğini düşünmekteyiz.

Eylül 2016

 

2017 Şubat Ayı Kategori Dağılımı

2017 yılı Şubat ayında talep edilen bandrollerin kategori dağılımına göre, yayımlanan kitapların %25'ini yetişkin inceleme, araştırma kitapları; %9'unu yetişkin edebiyat sanat kitapları, %16'sını çocuk ve gençlik kitapları, %15'ini inanç kitapları, %2'sini akademik yayınlar ve %33'ünü eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu.

Türler Toplamı Şubat Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 6.085.013
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.241.299
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.763.660
İnanç Kitapları 3.555.413
Akademik Yayınlar 499.600
Eğitim Kitapları 7.829.106
İthal Kitaplar 92.728
Toplam 24.066.819
Temmuz 2016