YAYFED Haziran 2017 Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Haziran ayında talep edilen bandrol sayısı 34.454.905 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayında 40.038.675 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yıla göre %14 oranında basılan kitap sayısında azalma olduğunu görmekteyiz. Ancak bu durumun dönemsel dinamikler ile alakalı olduğu kanaatindeyiz. Bu yıl içerisinde Mayıs ayında gerçekleşen güçlü yükselmenin, Temmuz ayı içerisinde de gerçekleşerek yayıncılık sektöründeki düzenli büyümenin devam edeceğine yönelik pozitif yaklaşımımızı sürdürmekteyiz.

 

Eylül 2016

 

Haziran ayı ile birlikte 2017 yılının ilk altı ayını tamamlamış olduk. Bu bağlamda 2017’nin ilk altı ayında yayıncılar toplam 183.119.833 adet kitap yayımladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 185.977.607 adet olarak gerçekleşmişti. İlk altı ay için yayımlanan kitap adetinde %1.5 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Önümüzdeki aydan itibaren basılan kitap adetindeki pozitif ivme ve büyüme yönündeki ayrışmanın artarak devam edeceğini öngörmekteyiz.

 

Eylül 2016

 

Haziran Ayı Kategori Dağılımı

Haziran ayında yayımlanan kitapların %12'sini yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %6'sını yetişkin edebiyat sanat kitapları, %7'sini çocuk ve gençlik kitapları, yaklaşık %8'ini inanç kitapları, yaklaşık %1'ini akademik yayınlar, yaklaşık %2’ sini ithal kitaplar ve %65'ini eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu.

Türler Toplamı Haziran Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 4.027.126
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.072.671
Çocuk-Gençlik Kitapları 2.302.769
İnanç Kitapları 2.735.490
Akademik Yayınlar 191.742
Eğitim Kitapları 22.579.190
İthal Kitaplar 545.917
Toplam 34.454.905
Temmuz 2016