YAYFED Temmuz 2017 Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Temmuz ayında yayıncılarımızdan gelen bandrol talebi 34.037.500 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayında 31.513.679 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırdığımızda %8 oranında basılan kitap sayısında artış olduğunu görmekteyiz. Yayıncılarımız tarafından talep edilen bu adet Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun faaliyet göstermeye başlamış olduğu 2011 yılından bu güne kadar Temmuz ayı için gerçekleşen en yüksek adet olmuştur. Federasyonumuzun öngörüleri ile uyumlu devam etmekte olan bandrol satışı, bize sektörümüzün kesintisiz bir şekilde büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir.

 

Eylül 2016

 

Temmuz ayı ile birlikte 2017 yılının ilk yedi ayını tamamlamış olduk. Bu bağlamda 2017’nin ilk yedi ayında yayıncılar toplam 217.157.333 adet kitap ürettiler. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 217.491.286 adet olarak gerçekleşmişti. İlk yedi ay için yayımlanan kitap adeti geçen yıl ile yaklaşık aynı adette gerçekleşerek yüzdesel bir oran olarak fark göstermemiştir. Temmuz ayıyla gerçekleşen pozitif ivmenin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörmekteyiz.

 

Eylül 2016

 

Temmuz Ayı Kategori Dağılımı

Temmuz ayında yayımlanan kitapların %14'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, yaklaşık %4'ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, %6'sını çocuk ve gençlik kitapları, yaklaşık %7'sini inanç kitapları, yaklaşık %1'ini akademik yayınlar, yaklaşık %6’sını ithal kitaplar ve %63'ünü eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu. Yılbaşından itibaren belli bir adette seyretmekte ve önceki yıllara göre daha düşük seviyede kalan ithal bandrol talebi Temmuz ayında büyük bir artış göstermiştir.

Türler Toplamı Temmuz Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 4.857.958
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.228.470
Çocuk-Gençlik Kitapları 2.058.780
İnanç Kitapları 2.235.865
Akademik Yayınlar 252.148
Eğitim Kitapları 21.401.722
İthal Kitaplar 2.002.557
Toplam 34.037.500
Temmuz 2016