YAYFED Ağustos 2017 Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Ağustos ayında yayıncılarımızdan gelen bandrol talebi 53.138.267 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayında 45.239.694 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırdığımızda %17 oranında basılan kitap sayısında artış olduğunu görmekteyiz. Yayıncılarımız tarafından talep edilen bu adet Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun faaliyet göstermeye başlamış olduğu 2011 yılından bu güne kadar geçen süre içinde yüksek adet olmuştur.2015 yılı Ekim ayında ilk kez elli milyon adet üzerinde bandrol talebini karşılayan Federasyonumuz için 2017 Ağustos ayı elli üç milyon adetle en yüksek talebin karşılandığı yeni rekor ayı olmuştur. Ağustos ayında karşılanan bandrol talebi Federasyonumuzun yayıncılık sektörü ile ilgili öngörülerinin gerçekleşeceğinin güçlü bir doğrulayıcısı olup, sektörümüzün kesintisiz bir şekilde büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir.

 

Eylül 2016

 

Ağustos ayı ile birlikte 2017 yılının ilk sekiz ayını tamamlamış olduk. Bu bağlamda 2017’nin ilk sekiz ayında yayıncılar toplam 270.295.600 adet kitap yayınladılar. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 262.730.980 adet olarak gerçekleşmişti. İlk sekiz ay için yayımlanan kitap adeti geçen yıla oranla yaklaşık %3’lük bir büyüme göstermiştir.

 

Eylül 2016

 

Ağustos Ayı Kategori Dağılımı

Ağustos ayında yayımlanan kitapların %10’unu yetişkin inceleme, araştırma kitapları, yaklaşık %3'ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, %6'sını çocuk ve gençlik kitapları, yaklaşık %5'ini inanç kitapları, yaklaşık %1'ini akademik yayınlar, yaklaşık %3’ünü ithal kitaplar ve %72'sini eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu.

Türler Toplamı Ağustos Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 5.409.301
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 1.704.398
Çocuk-Gençlik Kitapları 3.093.921
İnanç Kitapları 2.614.179
Akademik Yayınlar 445.602
Eğitim Kitapları 38.107.110
İthal Kitaplar 1.763.756
Toplam 53.138.267
Temmuz 2016