YAYFED Kasım 2017 Bandrol Verilerini Açıkladı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Kasım ayında yayıncılarımızın bandrol talebi 25.993.915 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayındaki bandrol talebi 27.342.352 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık %5 oranında basılan kitap sayısında düşüş olduğunu görmekteyiz. Oluşan bu talep geçmiş dönemlerdeki Kasım ayı verileri ile paralellik arz etmekte olup, beklentilerimizle örtüşmektedir.

 

Eylül 2016

 

Kasım ayı ile birlikte 2017 yılının on bir ayını tamamlamış olduk. Bu bağlamda 2017’nin ilk on bir ayında yayıncılar toplam 381.881.249 adet kitap yayınladılar. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 379.763.522 adet olarak gerçekleşmişti. İlk on bir ay için yayımlanan kitap adeti geçen yıla oranla yaklaşık %1’lik bir büyüme göstermiştir. Geçen yılın aynı ayına göre 3 milyon adet civarında Eğitim yayıncılığına yönelik bandrol talebinde eksilme meydana gelirken; bu rakam yıl başından itibaren dikkate alındığında ise bu düşüş 16 milyon adet gibi bir rakama ulaşmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Eğitim yayınları dışında yayımlanan kitaplarda oluşan 19 milyonluk artış sektörün büyümesini sağlayan faktör olmuştur.

 

Eylül 2016

 

Kasım Ayı Kategori Dağılımı

Kasım ayında yayımlanan kitapların %24’ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, yaklaşık %8'ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %15'ini çocuk ve gençlik kitapları, %13'ünü inanç kitapları, yaklaşık %2'sini akademik yayınlar, yaklaşık %1’ini ithal kitaplar ve %36'sını eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu. Kasım ayında kategori dağılımını bir önceki yıl aynı ay ile karşılaştırdığımızda önemli bir değişim olarak Eğitim Yayınlarının toplam içindeki payının %8’lik bir oranda düşüş gösterdiğini görmekteyiz.

Türler Toplamı Kasım Ayı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 6.243.881
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 2.199.880
Çocuk-Gençlik Kitapları 4.009.210
İnanç Kitapları 3.434.532
Akademik Yayınlar 446.015
Eğitim Kitapları 9.492.299
İthal Kitaplar 168.098
Toplam 25.993.915
Temmuz 2016