2018 Yılı Verileri

Aralık ayı ile birlikte 2018 yılını da geride bırakmış bulunmaktayız. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz 2011 yılından itibaren ürettiğimiz veriler ışığında 2018 yılı sonunda ulaştığımız bandrol talebi yeni rekor olarak kayıtlara geçmiştir. Geçen yılın ilk yarısında Kültür yayıncılığında yaşadığımız hızlı büyüme Haziran ayı sonrasında oluşan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle hızını kaybetmiş ve yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi göstermiştir. Buna karşılık Eğitim yayıncılığında ise Ağustos ayından itibaren başlayan pozitif ivmelenme yıl sonuna kadar devam etmiş ve 2018 yılında bandrol talebinde yeni bir zirve noktasına ulaşılmasında önemli katkı sağlamıştır ve 2017 yılında yayın pastasındaki %51,4 olan oranını bir puan yükselterek %52,4 oranına ulaşmıştır.

2018 yılında üretilen bandrol kapsamındaki toplam kitap âdeti 410.641.305 adet olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı toplamı ise 407.739.008 adet olarak gerçekleşmişti. Bu da bir önceki yıla göre yaklaşık %1 oranında büyümeye karşılık gelmektedir. Haziran ayı seçimleri ve arkasından yaşanan ekonomik konjonktür sektörün büyümesini sınırlamıştır. Bu süreçte yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen sektörün bir önceki yıla göre üretilen kitap adetinde büyüme göstermiş olması gerçekten takdir edilmesi gereken önemli bir başarıdır.

Yayımcı Meslek birlikleri Federasyonu olarak İstanbul Merkez ve Ankara şubelerimizde bu yıl dört binin üzerinde bireysel ve kurumsal farklı yayıncıya hizmet verdik. 2018 yılında, 23.878 adet talep federasyonumuzca sonuçlandırılmıştır. Bu taleplerin 12.118 adeti doğrudan ve 1.288 adeti kargo yoluyla olmak üzere toplam 13.406 adet talep İstanbul şubemiz tarafından, 7.658 adet talep doğrudan ve 2.814 adet talep kargo yoluyla olmak üzere toplam 10.472 talep Ankara ofisimiz tarafından sonuçlandırılmıştır.

 

Eylül 2016

 

Aralık Ayı Verileri

2018 yılı Aralık ayında Federasyonumuzdan talep edilen bandrol sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %12’lik düşüş ile 22.714.630 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu adet son beş yıl içinde Aralık ayında gerçekleşen en düşük adettir.

 

Eylül 2016

2018 Yılı Kategori Dağılımı

2018 yılında yayımlanan kitapların %18'ini yetişkin araştırma, inceleme kitapları, %6'sını yetişkin edebiyat sanat kitapları, %10'nu çocuk ve gençlik kitapları, %10,8'ini inanç kitapları, %1’ini akademik yayınlar, %1,4’ünü ithal kitaplar ve %52,4'ünü eğitim alanındaki kitaplar oluşturdu. Bir önceki yıl ile kıyasladığımızda orantısal olarak önemli bir değişim gözlenmemektedir.

 

Türler Toplamı 2018 Yılı Verileri
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) 74.484.289
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) 24.719.651
Çocuk-Gençlik Kitapları 41.273.395
İnanç Kitapları 44.431.096
Akademik Yayınlar 4.461.008
Eğitim Kitapları 215.370.387
İthal Kitaplar 5.901.479
Toplam 410.641.305

 

Temmuz 2016

 

 

Temmuz 2016