2020 Haziran Ayı Bandrol Verileri

Kitap üretiminde 2020 yılında en iyi birinci çeyrek performansını gösteren yayıncılık sektöründe, iyi bir ivme kazanılmışken aniden ortaya çıkan COVID-19 pandemisi bu hızı kesintiye uğrattı. Nisan ve mayıs aylarında ülke ekonomisinde ciddi yavaşlamaya neden olan salgın, yayıncılık sektöründe de etkisini göstererek beklentilerimizin altında kitap üretiminin gerçekleştiği iki ay olarak kayıtlara geçti. Haziran ayından itibaren başlayan kısmi normalleşme süreci ile sektörümüzün pozitif yönde bir ivme yakalayacağını öngörüyorduk. 2020 Haziran ayında gerçekleşen kitap üretimi, beklentilerimizi de aşarak en yüksek haziran ayı performansı ile yeni bir rekora imza attı.

Federasyonumuz verilerine göre 2020 Haziran ayında 50.665.889 adet kitap yayımlanmıştır. 2019 yılının aynı ayında yayımlanan kitap sayısı 34.072.195 adet olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu veriler kıyaslandığında, 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %49 oranında büyüme gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Haziran ayı bandrol satış adedi, bandrol satış adedinde çok başarılı bir sonuca ulaşılan ve bizim için aşılması gereken yeni bir zirve rakamı olarak kayıtlarımızdaki yerini almıştır.

Haziran ayı ile birlikte bir yılın daha yarısını tamamlamış olduk. Yılın ilk yarısında yayımlanan kitap sayısı 194.510.256 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen adet 159.510.762 olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakamlar doğrultusunda 2020 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %22 oranında bir büyümenin gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşılan bu rakamlar yaşadığımız bu olumsuz süreçlere rağmen 2020 yılının da bir büyüme yılı olarak sonuçlanacağına dair ümidimizi güçlendirmektedir.

2020 Haziran Ayı Kategori Dağılımı

2020 yılı Haziran ayında alınan bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %15,7’sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %7,2’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %8,9’unu çocuk ve gençlik kitapları, %6’sını inanç kitapları, %0,8’ini akademik yayınlar, yaklaşık %60,1’ini eğitim alanındaki kitaplar ve %1,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.