FORMLAR

Başvuru Dilekçesi (Doğrudan Başvurular İçin) (Ek-1: Form-1).doc

Başvuru Dilekçesi (Doğrudan Başvurular İçin) (İthal) (Ek-1.1: Form-1.1).doc

Basvuru_Dilekcesi Doğrudan_Basvurular_icin_(Talebe dayalı) Ek-1.2_Form-1.2.doc

Başvuru Dilekçesi (Kargoyla Başvurular İçin) (Ek-2: Form-2).doc

Başvuru Dilekçesi (Kargoyla Başvurular İçin) (İthal) (Ek-2.1: Form-2.1).doc

Basvuru_Dilekcesi Kargoyla_Basvurular_icin_(Talebe dayalı) Ek-2.2_Form-2.2.doc

Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi (Ek-3: Form-3).doc

Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi (Çevirmen) (Ek-3.1: Form-3.1).doc

Mali Hak Kullanım Yetki Belgesi (Ek-4: Form-4).doc

Mali Hak Kullanıcısı Bildirimi (Memur / Hizmetli / İşçilerin İşlerini Görürken Meydana Getirdiği Eserler İçin) (Ek-5: Form-5).doc

Koruma_Disi_Eser_Bildirimi_Ek-8_Form-8-1-1-1.doc

Matbaa Yazısı (Ek-9: Form-9).doc

Unvan Değisikliği Dilekcesi Ek-11 Form-11.doc

Gerçek Kişi Başvurularında Eserin Telif Hakkı Birden Fazla Kişiye Ait ise Verilecek Dilekce Ek-12 Form-12.doc

Ek Bandrol Talebinde Verilecek Dilekçe Ek-13 Form-13.doc

ISBN Değişikligi Talebi Ek-14 Form-14.doc

Baskı Sayısı Değişikliği Talebi Ek-15 Form-15.doc

Üyelik Türü Değişikliği Talebi Ek-16 Form-16.doc

Matbaa Değişikliği Talebi Ek-17 Form-17.doc

Yetkili Adı Soyadı Değişikliği Dilekçesi Ek-18 Form-18.doc

E-Posta Adresi Değişikliği Dilekçesi Ek-19 Form-19.doc

Eser İsmi Değişikliği Dilekçesi Ek-20 Form-20.doc

Eser Sahibi Adı Soyadı Deşişikliği Dilekçesi Ek-21 Form-21.doc

Yabancı Dilde Hazırlanmış Sözleşmeler için Taahhütname Ek-22 Form-22.doc