NORMAL BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’e müracaat etmeden önce www.telifhaklari.gov.tr sitesinden talep yapılması gerekmektedir. Bu bölümde bahsi geçen örnek formlar buraya tıklayarak temin edilebilir.

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka Dekontu (2 Adet)

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

3. Mali hakların devrine ya da  kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. İmza sirküleri (Güncel)

2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

DERNEK VE VAKIFLAR

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka dekontu (2 Adet)

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

KAMU KURUMLARI

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka dekontu (2 Adet)

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Yetki Belgesi (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLER

1. Banka dekontu (2 Adet)

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

3. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

4. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname

5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

İTHAL BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka dekontu (2 Adet)

2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı

3. Başvuru Dilekçesi  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)

2. İmza sirküleri (Güncel)

3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

DERNEK VE VAKIFLAR

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka dekontu (2 Adet)

2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı

3. Başvuru Dilekçesi (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

TALEBE DAYALI BASKI (PRİNT-ON-DEMAND) BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka Dekontu

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1.2: Form-1.2  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.2: Form-2.2)

3. Taahhütname (Telif Hakları Genel Müdürlüğü sisteminden bandrol başvurusu yapılırken istenilen)

4. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri  (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

5. Çoğaltım yapılan (matbaa) yer yazısı (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. İmza sirküleri (Güncel)

2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

DERNEK VE VAKIFLAR

a.       Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka Dekontu

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1.2: Form-1.2  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.2: Form-2.2)

3. Taahhütname (Telif Hakları Genel Müdürlüğü sisteminden bandrol başvurusu yapılırken istenilen)

4. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri  (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

5. Çoğaltım yapılan (matbaa) yer yazısı (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası) (?)

1. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

KAMU KURUMLARI

a.       Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka Dekontu

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1.2: Form-1.2  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.2: Form-2.2)

3. Taahhütname (Telif Hakları Genel Müdürlüğü sisteminden bandrol başvurusu yapılırken istenilen)

4. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri  (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

5. Çoğaltım yapılan (matbaa) yer yazısı (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Yetki Belgesi (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLER

1. Banka Dekontu

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1.2: Form-1.2  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.2: Form-2.2)

3. Taahhütname (Telif Hakları Genel Müdürlüğü sisteminden bandrol başvurusu yapılırken istenilen)

4. Çoğaltım yapılan (matbaa) yer yazısı (Toplu kullanım bildirimi yapıldığında birimimize sunulmak üzere getirilecektir.)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.