2020 Mayıs Ayı Bandrol Verileri

Kitap üretiminde 2020 yılında en iyi birinci çeyrek performansını gösteren yayıncılık sektöründe iyi bir ivme kazanılmışken aniden ortaya çıkan COVID-19 pandemisi bu hızı kesintiye uğrattı. Karşı karşıya kaldığımız küresel salgının ekonomideki olumsuz etkileri Mayıs ayında görülür hale geldi. Fakat içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında 2020 Mayıs ayı bandrol verilerinin her şeye rağmen ümit verici işaretler barındırdığı söylenebilir.

Federasyonumuz verilerine göre 2020 Mayıs ayında 23.588.060 adet kitap yayımlanmıştır. 2019 yılının aynı ayında yayımlanan kitap sayısı 26.957.340 adet olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu veriler kıyaslandığında 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre bu yıl yaklaşık %12 oranında küçülme gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Mayıs ayında yaşanan küresel salgın ve dini ve milli bayramlar birleşimi ile çalışma günü sayımızın bir hayli azaldığı dikkate alındığında bütün olumsuzluklara rağmen sektörümüz başarılı bir sınav vermiştir.

Mayıs ayı ile yılın ilk beş ayı tamamlandı. Beş ayda yayımlanan kitap sayısı 2019 yılında 125.438.567 adet iken 2020 yılında %15 artarak 143.844.367 adet oldu.

 

 

2020 Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2020 yılı Mayıs ayında alınan bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %21,6’sını yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %6,9’unu yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %7,4’ünü çocuk ve gençlik kitapları, %11,7’sini inanç kitapları, %0,7’sini akademik yayınlar, yaklaşık %51’ini eğitim alanındaki kitaplar ve %0,7’sini ithal kitaplar oluşturdu.