IFRRO Dünya Kongresi 2013’te İstanbul’da

IFRRO Dünya Kongresi 2013'te İstanbul'da

Türkiye’den Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR) ve Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM)’nin üye olduğu Uluslararası Telif Birlikleri Federasyonu (IFRRO)’nun Dünya Kongresi 22-25 Ekim tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapıldı. Kongre önümüzdeki yıl YAYBİR’in ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek.

75 ülkeden 138 telif birliğinin temsilcilerinin katıldığı kongrenin teması “IFRRO yüzünü geleceği karşılamak için etkinliğini artırıyor” olarak belirlenmişti. Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Uluslararası Çevirmenler Birliği (FTP), Uluslararası Kütüphaneciler Birliği (IFLA), Dünya Telif Hakları Örgütü (WIPO) gibi kurumların da katıldığı kongre kapsamında yapılan toplantılarda telif birlikleri temsilcileri, gelecek dönemde karşılaşılacak zorluklarla IFRRO’nun nasıl başa çıkabileceğini, üyelerin ve paydaşların gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceğini konuştular.

IFRRO Dünya Kongresi’ne Türkiye’den YAYBİR adına Başkan Tuğrul Paşaoğlu ve Genel Sekreter Ümit Altaş ile EDİSAM adına Metin Celal Zeynioğlu katıldı.

Kongrenin önemli başlıklarından biri, dijital yayıncılık ve dijitalleşen dünyada telif haklarının nasıl korunacağı konusuydu. Kongrenin bir diğer önemli konusu da telif birliklerinin iyi yönetişim modellerinin geliştirilmesinde ve Toplu Hak Yönetimi’nin siyasilerin gündemine girmesindeki rolleri üzerine yapılan tartışmalar oldu. Öte yandan, Avrupa Birliği direktiflerinin telif haklarındaki istisnalar için gerekçe gösterilmesi, eser sahiplerinin dijitalleşen yayıncılık ortamında yaşadıkları hak kayıpları, gazete ve dergi içeriklerinin internet üzerinden izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması ve toplu lisanslamada karşılaşılan sorunlar da kongrenin önemli gündemleri arasındaydı.

Kongre kapsamında “Kullanıcı İhtiyaçlarını Anlama ve Çözümler İletme” başlıklı IFRRO İş Modelleri Forumu da düzenlendi.

Kongrede IFRRO’nun yedi kişilik yeni yönetim kurulu ve başkanı da belirlendi. Yeni dönemde başkanlık görevine VG WORT (Almanya) temsilcisi Rainer Just getirildi.

Kongrenin son günü gerçekleştirilen Yıllık Genel Toplantı’nın açılışında YAYBİR adına Tuğrul Paşaoğlu, İstanbul’u tanıtıcı bir kısa film gösteriminin ardından telif birliği temsilcilerini İstanbul’da düzenlenecek 2013 Dünya Kongresi’ne davet etti.

IFRRO Dünya Kongresi 2013 yılında 28-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.