Ağustos 2022 Bandrol Verileri

Yılın üçüncü çeyreğinde Temmuz ve Ağustos aylarında, önceki yılın aynı aylarına göre yaklaşık 35 milyon adet daha az kitap üretimi gerçekleşti. Mevcut durum dikkate alındığında Federasyonumuzun 2010 yılından itibaren kayıt altına aldığı bandrol verilerine göre, sektörümüzün bu tarihten sonra ilk kez küçülmesi ile karşılaşmış olacağız.

 2022 yılının Ağustos ayında yayıncılarımız 36.627.739 adet kitap üretimi gerçekleştirdi ve bu adetler son sekiz yılın en düşük ağustos ayı rakamlarıdır. 2021 yılının Ağustos ayındaki rakamı ise 52.845.028 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayına göre kitap üretiminde yaklaşık  %31 oranında düşüş görülmektedir.  Sektör olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu zorlu süreci en az kayıpla atlatmak en büyük dileğimizdir.

2021 yılının sekiz ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 283.976.523 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk sekiz ayında ise yayımlanan kitap sayısı 257.598.550 adettir.  Bu da yılın ilk sekiz ayında geçtiğimiz yıla göre  %9,3 oranında bir küçülme olduğunu göstermektedir.

2022 Ağustos Ayı Kategori Dağılımı

2022 yılı Ağustos ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre; yayımlanan kitapların %14,5’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %4,8’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %7,1’ini çocuk ve gençlik kitapları, %8,1’ini inanç kitapları, %1,1’ini akademik yayınlar, %61,9’unu eğitim alanındaki kitaplar ve %2,5’ini ithal kitaplar oluşturdu. Bu tabloya göre eğitim kategorisinde yer alan kitap üretimi büyük bir düşüş göstermiş ve kategori verilerini paylaştığımız 2013 yılından itibaren ağustos ayında ilk kez bu kadar düşük bir yüzdesel orana gerilemiştir.