Ağustos Ayı Bandrol Verileri

Ağustos Ayı Bandrol Verileri

2019 yılı Ağustos ayındaki kitap üretim miktarı geçtiğimiz yılın aynı ayındaki rakamlara göre yaklaşık %1 düşüş göstererek 47.759.041 adet olarak gerçekleşti. Üretilen bu adet önceki ayın rekor üretimi ile birlikte düşünüldüğünde beklentilerimizi aşan bir durum oluşmuştur. Bu durumun önümüzdeki iki ayı da kapsayacak şekilde bir yükselme eğiliminin göstergesi olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde bir yıldır süren kitap üretimindeki küçülme eğiliminin sona erip tekrar büyüme sürecine girileceği umudumuzu koruyoruz. Kitap üretim miktarının artması her ne kadar kitap satışlarının arttığı anlamına gelmese de, üretim artmadan satışın artmayacağı da açıktır. Üretim artışını gösteren veriler bu açıdan okunduğunda olumlu göstergeler içermektedir.

Yayıncılık sektöründe, haziran ayı ile başlayıp ekim ayı ile sonlanan dönemde, eğitim yayınları kategorisinde yayınlanan kitap adedi, yayıncılık pastasında en yüksek oranlara ulaştığı dönemdir. 2019 Ağustos ayında da eğitim yayınları kategorisinde yer alan kitaplar %73 oranı ile pastadan en büyük payı almıştır. Ancak 2018 yılı Ağustos ayında bu oran %80 olarak kayıtlara geçmişti. Temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da kültür yayıncılığı kategorisinde ciddi şekilde yükseliş eğilimleri gözükmektedir. Kültür yayınları kategorisinde yayımlanan kitap adedinde yılın ilk yarısında önemli düşüş rakamlara yansımıştı. Temmuz ve ağustos ayı rakamlarında gözlemlediğimiz yükseliş, yıl sonunda kitap üretiminde büyüyen bir kültür yayıncılığı rakamlarıyla karşılaşma beklentimizi arttırmıştır.

Ağustos Ayı Bandrol Verileri

Ağustos Ayı Bandrol Verileri

Ağustos ayı ile yılın ilk sekiz ayını tamamlamış olduk. Yılın ilk sekiz ayında sektörümüz, 262.391.074 adet kitap üretmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise adet 263.197.500 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda ilk sekiz ay sonunda üretilen kitap adedinde yaklaşık 800 bin adet ve %0,3 oranında bir düşüş gözlenmektedir. Yayınlanan kitapların kategorik dağılımlarını dikkate aldığımızda eğitim kategorisinde yer alan kitap adedi önceki yıla oranla 17 milyon adet daha fazla üretilmiştir. Yetişkin kurgu, akademik ve ithal kategorisinde yayınlanan kitap adedi önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşmiş olup yetişkin inceleme ve araştırma kategorisinde geçen yıla oranla fark ciddi anlamda kapanmış ve bir buçuk milyon bandına gerilemiştir. Çocuk-gençlik ve inanç kategorisindeki yayınlanan kitap adedi ise önceki yıla oranla sırasıyla yaklaşık altı milyon ve on bir milyon adet düşüş göstermiştir.

Ağustos Ayı Bandrol Verileri

2019 Ocak – Ağustos Ayı Bandrol Verileri

2019 Ağustos Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Ağustos ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %10,4’ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %3,8’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %6,5’ini çocuk ve gençlik kitapları, %2,3’ünü inanç kitapları, %1’ini akademik yayınlar, %73,1’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %2,8’ini ithal kitaplar oluşturdu.

2019 Ağustos Ayı Kategori Dağılımı

2019 Ağustos kategori dağılımı