Ekim 2021 Bandrol Verileri

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ekim ayı ile birlikte yayımcılık sektöründe son çeyreğe başlamış olduk. İlk üç çeyreğin sonunda, son dokuz ayını pandemi koşulları ile geçirdiğimiz 2020 yılana göre yaklaşık bir milyon adet daha düşük kitap üretimi gerçekleşti. Ekim ayı sonu itibariyle kitap üretimi 2020 yılı ile yaklaşık aynı seviyeye gelmiştir. Eylül ayında yüz yüze eğitimin bütün seviyelerde başlaması ile sektörümüzün kitap üretimindeki ivmesinin yükseleceğini öngörüyorduk. Ancak ekim ayında kurlardaki yukarı yönlü hareketler ve buna bağlı kitap üretim maliyetlerinin yükselmesi sektörümüzü ciddi anlamda olumsuz etkilemiştir. Bütün bu koşullara, son dönemlerde etkisini iyice arttıran yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak hane halkının satın alma gücünün zayıflıyor olması, gelecek aylara yönelik beklentilerimizi negatif yönde etkilemiştir. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında pandemi sebebiyle kısıtlı serbestlik olması dikkate alındığında, sektörümüz açısından 2021 yılının pozitif büyüme ile tamamlanması ihtimali kuvvetlenmektedir.

2021 yılı Ekim ayındaki kitap üretimi 36.601.170 adet olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ekim ayındaki üretim 35.701.935 adet ile tamamlanmıştı. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında kitap üretiminde artış olmuştur. Ekim ayı için 2015-2019 verileri dikkate alındığında kırk milyon seviyesinin üzerinde kitap üretiminin gerçekleştiğini görmekteyiz. 2020 ve 2021 yılında otuz milyon seviyesinde üretimin gerçekleşmesi; pandeminin getirdiği olumsuz koşullar sebebiyle gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıldan itibaren tekrar normal seviyesine yükseleceğini düşünüyoruz.

Ekim ayı ile yılın ilk on ayını tamamlamış olduk. 2021 yılının ilk on ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 383.643.235 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı döneminde ise yayımlanan kitap sayısı 383.720.240 adettir. Bu rakamlar dikkate alındığında son iki yılın ilk on aylık kitap üretiminin yaklaşık eşit olduğunu söyleyebiliriz.

2021 Ekim Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Ekim ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre, yayımlanan kitapların %24,8’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %9,4’ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %16,2’sini çocuk ve gençlik kitapları, yaklaşık %6,6’sını inanç kitapları, %2’sini akademik yayınlar, %39,9’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1,1’ini ithal kitaplar oluşturdu.