Ekim 2023 Bandrol Verileri

Ekim ayı ile yılın onuncu ayını da tamamlamış olduk. Sektörümüz 2022 yılı ile karşılaştırıldığında ilk on ayda kitap üretimini yükseltti ve %8 büyüme gerçekleşti. Ulaşılan bu rakamlar dikkate alındığında bir önceki yıla oranla yılı büyüyerek kapatması ihtimali kesinleşmiştir. Son yıllarda sektörümüzü olumsuz etkileyen birçok durum ortaya çıkmıştır. Globalde artan kağıt fiyatlarına, yerelde eklenen ekonomik sorunlar ve hane halkının satın alma gücünün düşmesi, Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı kitap dağıtması en belirgin olumsuz etkenlerdir. Bütün bu faktörlere rağmen sektörün büyümesi ümit vericidir. Ancak sektörümüzün kitap üretiminde zirve yılı olan 2021 yılı rakamlarına ulaşması mümkün gözükmemektedir. Ülkemizin ve yayımcılarımızın bu zorlu süreci en yakın zamanda atlatması en büyük dileğimizdir.

2023 yılının Ekim ayında yayımcılarımız 36.501.995 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı ayındaki rakam 28.379.963 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %28,6 oranında büyüme gerçekleşti.

Yılın ilk on ayı dikkate alındığında 2022 yılında gerçekleşen kitap üretim adedi 327.198.922 iken, 2023 yılındaki üretim 353.537.686 adettir. Son iki yılın ilk on ayındaki toplam kitap üretimi karşılaştırıldığında, 2023 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında büyüme gerçekleşmiştir.

2023 Ekim Ayı Kategori Dağılımı

2023 yılından itibaren kategori başlıkları THGM sisteminde yenilenmiştir. Bizde bu yıldan itibaren raporlamalarımızı yeni başlıkları dikkate alarak düzenliyor olacağız. 2023 yılı Ekim ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %15,1’ini Yetişkin Kültür Yayımları, %18,8’ini Yetişkin Kurgu Edebiyat Yayımları, %16,3’ünü Çocuk Kitapları, %1,7’sini Gençlik Kitapları, %8,5’ini İnanç Yayımları, %3,1’ini Akademik Yayımlar, %1’ini İthal kitaplar ve %35,4’ünü Eğitim Yayımları oluşturdu.