Ekim Ayı Bandrol Verileri

Ekim 2019 Bandrol

Ekim Ayında Büyümeye Devam

Yayıncılık sektörü ekim ayında da kitap üretiminde büyümeye devam etti. 2018 Ağustos ayında başlayarak bu yılın nisan ayı sonuna kadar devam eden kitap üretimindeki negatif yönlü eğilim, mayıs ayından itibaren pozitif yönde sonuçlar üretmeye başlamıştı. Devamında ise temmuz ve eylül aylarında iki kez elli milyon bandını aşarak rekorlarımızı yenilemiştik. Ekim ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre kitap üretiminin artış göstermesi, 2019 yılını sektörümüzün büyüyerek kapatacağına dair öngörülerimizi desteklemektedir.

2019 Ekim ayında yayıncılarımızın bandrol talebi 44.155.154 adet olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayındaki bandrol talebi ise 42.085.636 adet olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakamlar doğrultusunda 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %5 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir.

Yayımlanan kitapların kategorik dağılımını ele aldığımızda karşılaştığımız genel görünüm ağustos, eylül ve ekim aylarında eğitim kategorisi dışındaki kategorilerde pozitif bir ivme olduğu ve son üç ayda yaşanan kitap üretimindeki artışı pozitif yönde desteklediğidir. Yılbaşından itibaren baktığımızda kitap üretimindeki artışı sağlayan en önemli faktör eğitim kategorisinde yer alan kitaplardır,ancak ağustos ayından itibaren eğitim kategorisi payı geçen yıla oranla düşmekte ve diğer kategoriler artış göstermektedir. 2018 yılı Ekim ayında eğitim yayınlarının oranı %54,5 iken 2019 Ekim ayında bu oran %43,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu ayda özellikle yetişkin kurgu, çocuk-gençlik ve inanç kategorisinde üretilen kitap sayısında önemli artış kaydedilmiş ve ekim ayındaki büyümeyi sağlamıştır.

Ekim 2019 Bandrol Verileri

Ekim ayı ile birlikte yılın on ayını tamamlamış olduk. Yılın on ayında sektörümüz 363.004.854 adet kitap üretmiştir. 2018 yılının aynı dönemindeki kitap üretimi 358.346.871 adet olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yılın on ayında kitap üretimi %1,3 oranında büyüme göstermiştir. Yılın on ayını kategorik olarak önceki yıl ile karşılaştırdığımızda Yetişkin (araştırma-inceleme), yetişkin kurgu, eğitim ve akademik kategorilerinde artış gözlemlenmektedir. En büyük artış yetişkin kurgu ve eğitim kategorisinde gözlenirken en büyük düşüş inanç kategorisinde gözlenmektedir.

Ekim 2019 Bandrol Verileri

2019 Ekim Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Ekim ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %20,8’ini yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %10’unu yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %13,6’sını çocuk ve gençlik kitapları, %9,8’ini inanç kitapları, %1,5’ini akademik yayınlar, %43,8’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,5’ini ithal kitaplar oluşturdu.

Ekim 2019 Bandrol Kategorileri