Eylül 2021 Bandrol Verileri

Aylık Rekorumuz Yenilendi

Yayımcılık sektöründe, kitap üretiminin en yoğun olduğu üçüncü çeyreği eylül ayı ile tamamladık. Yayımcılık sektörü, pandemi etkilerine rağmen 2020 yılını büyüme ile tamamlanmıştı. 2021 yılının ilk iki çeyreği, bir önceki yıla göre kitap üretiminde ciddi düşüşün yaşandığı bir dönem oldu. Üçüncü çeyreğe bu düşüşü tekrar pozitife döndürebilme ümidi ile başlamıştık. Bu dönemde sektörümüzün gösterdiği performans ümitlerimizi boşa çıkarmadı ve ilk dokuz aylar karşılaştırıldığında önceki yıl ile yaklaşık aynı adette kitap üretimine ulaştık. Geçen yılın son çeyreğindeki üretilen kitap sayısının beklentilerimizin altında kaldığını dikkate aldığımızda, sektörümüzün bu yılı da büyüyerek tamamlama ihtimali hayli güçlenmiştir.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz 2011 yılından bu yılın eylül ayına kadar ulaştığımız en yüksek kitap üretimi altmış bir milyon adedin üzerine çıkarak 2020 yılı temmuz gerçekleşmişti. Eylül ayına başladığımızda mevcut koşullar altında bu rekoru yenileme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmemize rağmen yine de tereddütlerimiz vardı. Yayıncılarımız bu tereddütlerimizi boşa çıkararak sektörümüzde 2021 yılı Eylül ayında kitap üretiminde yeni bir rekor kırarak, sektörümüzü yeni bir zirve noktasına ulaştırdı ve 63.065.542 adet kitap üretti. Geçen yılın aynı ayında gerçekleşen üretim 48.516.027 adetti. Oransal olarak değerlendirdiğimizde %30 seviyesinde büyüme gerçekleşti.

Kitap üretiminin, tekrarlanması zor olan rekor bir seviyeye ulaşmasının yanı sıra sevindirici diğer bir veri ise eğitim kategorisinde yer alan kitapların %68,5 seviyesinde kalmasıdır. Kitap üretiminin çok yüksek adetlere ulaştığı aylarda eğitim kategorisinde yer alan kitapların payı %80 seviyelerine kadar çıkmaktadır. 2021 yılı Eylül ayında ise %70’lerin altında kalmış olması yaşanan bu büyümenin bütün kategorilerdeki kitap üretiminin artışı ile gerçekleşmiş olması sektörümüz açısından ayrıca değerli bir durumdur.        

Eylül ayı ile yılın ilk üç çeyreğini tamamlamış olduk. 2020 yılının üç çeyreğinde yayımlanan toplam kitap sayısı 348.018.305 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise yayımlanan kitap sayısı 347.042.065 adettir.  Bu rakamlara göre yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla kitap üretimi yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğinde bir önceki yıla göre yayımlanan kitap adedinin artacağını ve 2021 yılını yeni bir büyüme yılı olarak tamamlayacağımızı düşünmekteyiz.

2021 Eylül Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Eylül ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %13,1’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %5’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %7,3’ünü çocuk ve gençlik kitapları, %4’ünü inanç kitapları, %1,1’ini akademik yayınlar, yaklaşık %68,5’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1’ini ithal kitaplar oluşturdu.