Eylül Ayında Rekor Yenilendi

Eylül 2019 Bandrol

Yayıncılık sektörü temmuz ayının ardından üretilen kitap sayısında eylül ayında da tüm zamanların rekoruna imza attı. Federasyonumuz verilerine göre ilk kez bir yıl içerisinde elli milyon bandı iki kez aşılmış oldu ve ulaşılan her yeni rakam, tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.

2019 Eylül ayında yayıncılarımızın bandrol talebi 56.458.626 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu adet Federasyonumuzun faaliyetleri sürecinde ulaşılmış en yüksek adettir. Geçen yılın aynı ayında gerçekleşen bandrol talebi 53.063.735 adet olarak kayıtlara geçmişti. Kitap üretimi 2019 Eylül ayında bir önceki yıla oranla %6,4 oranında bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Yayımlanan kitapların kategorik dağılımını ele alarak yaptığımız değerlendirmede beklenmedik durumla karşılaşmış bulunmaktayız. Daha önceki raporlarımızda da ifade ettiğimiz gibi haziran-ekim dönemi eğitim kategorisinde yer alan kitapların, üretiminin en yoğun olduğu dönem olması sebebiyle bandrol talebinin en yüksek olduğu dönemdir. 2019 Eylül ayında karşılaştığımız sıra dışı durum, ulaşılan rekor rakama rağmen eğitim kategorisinde üretilen kitap adedinin bir önceki yılın aynı ayına göre iki milyon adet azalma göstermesi olmuştur. 2018 Eylül ayında eğitim kategorisinde yer alan kitap sayısı pastadan %74,4 pay alırken 2019 Eylül ayında bu oran %66,1 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla eylül ayında kitap üretimindeki artış, kültür yayıncılığı kategorisinde yayımlanan kitap sayısındaki artış ile gerçekleşmiştir. Yetişkin (araştırma-inceleme), çocuk-gençlik kategorilerinde yaklaşık iki milyon, inanç kategorisinde ise yaklaşık bir milyon, önceki yıla göre artış gerçekleşmiştir. Yetişkin kurgu ve akademik kategorilerdeki kitap sayısında artış gözlenirken ithal kategorisindeki kitap sayısı azalmıştır.

2019 Eylül Ayı Bandrol

Eylül ayı ile birlikte yılın ilk dokuz ayını tamamlamış olduk. Yılın ilk dokuz ayında sektörümüz 318.849.700 adet kitap üretti. 2018 yılının aynı dönemindeki kitap üretimi 316.261.235 adet olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yılın dokuz ayında kitap üretimi yaklaşık yaklaşık %1 oranında büyüme göstermiştir. Yılın dokuz ayını kategorik olarak önceki yıl ile karşılaştırdığımızda Yetişkin (araştırma-inceleme), yetişkin kurgu ve akademik kategorilerinde sınırlı artış gözlemlenmektedir. Eğitim Kategorisinde yaklaşık on beş milyon adet artış gözlenirken, çocuk-gençlik kategorisinde üç milyon ve inanç kategorisinde on milyon adet civarında azalış gözlemlenmiştir.

2019 Ocak - Eylül Dönemi
Eylül Ayında Rekor Yenilendi

2019 Eylül Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Eylül ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %13,6’sını yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %4,7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %7,8’ini çocuk ve gençlik kitapları, %5,5’ini inanç kitapları, %1,4’ünü akademik yayınlar, %66,1’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,8’ini ithal kitaplar oluşturdu.

Eylül Türler
Eylül Kategoriler