Haziran 2021 Bandrol Verileri

2021 yılına pandemi koşulları altında başladık ve ilk altı ayını da tamamlamış olduk. Mayıs ayını, bu yılın pandemiye yönelik en yoğun kısıtlama tedbirleri ile tamamladık ve bir önceki yıl olduğu gibi kitap üretiminde önemli oranda küçülme meydana geldi. 2020 yılında yoğun kısıtlama önlemleri altında geçen nisan ve mayıs aylarından sonra haziran ayında, kitap üretiminde ilk kez elli milyon adet seviyesi aşılmıştı. 2021 Haziran ayında, kısıtlama sonrası bir önceki yıl ulaştığımız seviyeyi tekrarlama ümidini taşısak da maalesef netice bu seviyede gerçekleşmedi. Zaman zaman kitap üretiminin yoğunlaştığı aylar yer değiştirmektedir. Geçen yılın temmuz ayında, ilk kez atmış milyon adet kitap üretim seviyesinin aşıldığı verisini dikkate aldığımızda yılın ilk yedi ayını önceki yıla göre ciddi bir küçülme ile tamamlayacağımız görülmektedir.

2021 yılının Haziran ayında yayıncılarımız, 41.798.817 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2020 yılının aynı ayındaki adet 50.665.889 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %18 oranında bir düşüş görülmektedir. Haziran ayındaki kitap üretim adedi federasyonumuz tarafından kayıtların tutulduğu dönem içerisindeki en yüksek ikinci rakam olsa da, bu durum geçen yıla oranla on milyon adet üzerinde bir düşüş yaşandığı gerçeğini değiştirmez

Haziran ayı ile yılın ilk yarısını tamamlamış olduk. 2020 yılının ilk yarısında yayımlanan toplam kitap sayısı 194.510.256 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise yayımlanan kitap sayısı 183.022.096 adettir.  Bu rakamlara göre yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla kitap üretiminde yaklaşık %6 oranında ve on bir milyon adet küçülme gerçekleşmiştir. Yaşanan bu küçülmenin en önemli sebebi eğitim kategorisinde yer alan üretimin bir önceki yıla oranla yaklaşık dokuz milyon adet azalmış olmasıdır.

2021 Haziran Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Haziran ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %14,7’sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %5,4’ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %6,9’unu çocuk ve gençlik kitapları, %7,6’sını inanç kitapları, %0,9’unu akademik yayınlar, %63,4’ünü eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1,2’sini ithal kitaplar oluşturdu.