Haziran 2022 Bandrol Verileri

2022 yılının ilk çeyreği, son beş yıl içindeki en düşük kitap üretiminin yapıldığı dönem olarak kayıtlara geçmişti. Ancak 2. çeyrekten itibaren satılan bandrol adetlerinde 2021 yılına oranla ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Haziran ayı ile birlikte 2022 yılının yarısını geride bırakmış olduk. İkinci çeyrekte gerçekleşen yüksek kitap üretim adetleri sayesinde, yılın ilk yarısında bir önceki yıla oranla sektörde yaklaşık %5 oranında büyüme gerçekleşti. Bu büyümedeki ağırlıklı etken, eğitim kategorisinde yer alan kitap üretimindeki artıştır. Yine de yılın ilk yarısında ortaya çıkan pozitif tablo, geleceğe yönelik endişelerimizi gidermemektedir. Kitap üretim adetlerinin en yüksek olduğu dönem eğitim kategorisinde üretilen kitapların katkılarıyla yılın üçüncü çeyreğidir. Bu dönemde karşılaşacağımız tablo 2022 yılına ilişkin sektörümüzün büyüme veya küçülme yaşaması noktasında bize daha sağlıklı veriler üretecektir. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik durum, kağıt başta olmak üzere üretim maliyetlerinin her ay yükselişi, beklentilerimizin pozitife dönüşmesi noktasında iyimser olmamızı engelliyor. Kültür alanında yayımlanan kitap adetlerindeki düşüş çarpıcıdır. Aşağıdaki tablolardan görüleceği gibi “Türkiye kitap okumuyor ders çalışıyor!” Üretilen kitapların sadece %6,7’sinin yetişkin edebiyat ve sanat kitapları olduğunu belirtirsek durum daha anlaşılır olur.  Acilen bazı önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.

2022 yılının Haziran ayında yayıncılarımız 44.475.960 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılının Haziran ayındaki rakam 41.798.817 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayına göre kitap üretiminde  %6,4 oranında artış görülmektedir.

2021 yılının ilk yarısında yayımlanan toplam kitap sayısı 183.021.996 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk altı ayında ise yayımlanan kitap sayısı 191.754.079 adettir.  Bu da yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %4,8 oranında bir büyüme olduğunu göstermektedir.

2022 Haziran Ayı Kategori Dağılımı

2022 yılı Haziran ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre; yayımlanan kitapların %12,9’unu yetişkin inceleme araştırma kitapları, %6,7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %9’unu çocuk ve gençlik kitapları, %7,7’sini inanç kitapları, %0,5’ini akademik yayınlar, %62’sini eğitim alanındaki kitaplar ve %1,2’sini ithal kitaplar oluşturdu.