Kasım 2021 Bandrol Verileri

Kasım ayını da tamamlayarak yılın son ayına ulaşmış olduk. Bazı aylarda beklentilerimizi aşan kitap üretimi gerçekleşirken, bazı aylardaki üretim beklentilerimizin altında kaldı. 2020 yılında pandemiye rağmen sektörümüzün kitap üretimi artmıştı. 2021 yılı için kitap üretiminde daha pozitif olan beklentilerimiz, tam karşılığını bulmadı. 2019 yılındaki karşılaştığımız kur dalgalanması ile 2021 yılında tekrar yüzleşmek zorunda kaldık. Pandemi koşulları ve ekonomideki dalgalanmalar, 2021 yılının esas hikayesi oldu. Sektörümüz yüzleşmek zorunda kaldığı bunca olumsuzluklara rağmen önemli bir performans ortaya koyarak, kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemini kitap üretim adedinde geçmiştir. Sektörümüzün bütün paydaşlarını, bu zorlu koşullarda ortaya koyduğu mücadeleden ötürü ne kadar tebrik etsek eksik kalacağı kanaatindeyiz. Aralık ayında kur hareketlerinin, kitap üretimi üzerindeki negatif etkisinin hangi düzeyde gerçekleşeceğini öngörememekle birlikte, 2021 yılının pozitif büyüme ile tamamlanması kuvvetle muhtemel gözükmektedir.

2021 yılı Kasım ayındaki kitap üretimi 31.216.993 adet olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının Kasım ayındaki üretim 26.865.785 adet ile tamamlanmıştı. Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %16 oranında kitap üretiminde artış olmuştur. Kasım ayında ulaşılan bu adet, yaşanan kur dalgalanmaları dikkate alındığında beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Kasım ayı ile yılın on bir ayını tamamlamış olduk. 2021 yılının on bir ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 414.860.228 adet olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı döneminde ise yayımlanan kitap sayısı 410.586.025 adettir. Bu rakamlar dikkate alındığında 2021 yılının on bir ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %1 oranında büyüme gerçekleşmiştir.

2021 Kasım Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Kasım ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre, yayımlanan kitapların %32,2’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %9,1’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %12,3’ünü çocuk ve gençlik kitapları, yaklaşık %7,9’unu inanç kitapları, %1,3’ünü akademik yayınlar,  yaklaşık %36,6’sını eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1,1’ini ithal kitaplar oluşturdu.