Kasım Ayı Bandrol Verileri

Kasım Ayı Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü, 2019 Haziran ayından itibaren kitap üretiminde güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştı. Bu sayede 2018 yılının ilk beş ayına göre negatif seyreden 2019 yılının beş ayındaki kayıplar telafi edilmiş ve geçen yıla göre pozitif bir pozisyon elde edilmişti. Kitap üretiminin daha düşük seyrettiği yılın son iki ayında elde edilen bu pozitif pozisyonun korunacağı yönündeki öngörülerimizi raporlarımızda ifade etmiştik.

2019 Kasım ayında beklentilerimiz ile uyumlu bir kitap üretim rakamı ile karşılaştık. Kasım ayında yayıncılarımızın federasyonumuzdan talep ettikleri bandrol 29.019.443 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayındaki bandrol talebi 29.579.804 olarak kayıtlara geçmişti. Önceki yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık %2 gibi bir düşüş gözlemlense de bu durumun dönemsellikten kaynaklandığını ve önümüzdeki ay bu düşüşün telafi edileceğini düşünüyoruz.

Yayımlanan kitapların kategorik dağılımını ele aldığımızda karşılaştığımız genel görünüm, 2018 yılı Kasım ayı ile 2019 yılı Kasım ayı kategorik oranlarının yaklaşık aynı seviyelerde gerçekleşmiş olduğudur. İki yıla ilişkin on bir aylık karşılaştırmayı tablo olarak aşağıda paylaştık.

Kasım Ayı Bandrol Verileri

Kasım ayı ile birlikte yılın on bir ayını tamamlamış olduk. Yılın on bir ayında sektörümüz 392.024.297 adet kitap üretmiştir. 2018 yılının aynı dönemindeki kitap üretimi 387.926.675 adet olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yılın on bir ayında kitap üretimi %1,1 oranında büyüme göstermiştir.

Kasım Ayı Bandrol Verileri

2019 Kasım Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Kasım ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %24,1’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %6,6’sını yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %10,6’sını çocuk ve gençlik kitapları, %11,8’ini inanç kitapları, %1,3’ünü akademik yayınlar, %44,8’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,9’unu ithal kitaplar oluşturdu.

2019 Kasım Ayı Kategori Dağılımı