Mart 2021 Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretimi açısından 2020 yılını adet bazında yükselerek tamamladı. 2021 yılına ise bir önceki yıla göre daha durağan bir görünümle başladı ve ocak-şubat aylarında önemli oranda düşüş kaydetti. Pandemi kaynaklı belirsizliklerin piyasa üzerindeki etkinliğini sürdürmekte olmasından dolayı, mart ayına yönelik önemli bir değişim olmasını beklemiyorduk. Ortaya çıkan sonuç öngörülerimiz doğrultusunda gerçekleşti.

2021 yılının mart ayında yayıncılarımız 33.876.984 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2020 yılının mart ayındaki bu rakam 33.075.479 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %2.4 oranında bir artış görülmektedir. Kitap üretiminde yılın ilk iki ayında önceki yıla oranla çok ciddi düşüşler yaşanmıştır. Mart ayı ile birlikte ise düşük düzeyde de olsa bir artış gözlemlenmiştir. Önümüzdeki aylarda pandemi süreci ile oluşan belirsizliklerin ortadan kalkması ile sektörümüzün tekrar yükselişe geçeceğini  ümit ediyoruz.

Mart ayı ile yılın ilk çeyreğini tamamlamış olduk. 2020 yılının ilk çeyreğinde yayımlanan toplam kitap sayısı 97.451.137 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde  ise yayımlanan kitap sayısı 86.988.411 adettir.  Bu rakamlara göre ilk çeyreğinde %10.7 oranında bir küçülme gerçekleşmiştir.

2021 Mart Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Mart  ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %25,1’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %9,2’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %12,9’unu çocuk ve gençlik kitapları, %8,8’ini inanç kitapları, %3,2’ini akademik yayınlar, yaklaşık %40,5’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.