Mart 2024 Bandrol Verileri

Mart ayı ile 2024 yılının ilk çeyreğini tamamlamış olduk. 2024 yılının ilk çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında kitap üretimi, beklentilerimizin aksine ciddi oranda artış gösterdi. Ancak ilk iki aydaki üretim artışı mart ayı ile birlikte düşüş gösterdi. Son yıllarda, sürekli ekonomik sorunların ön plana çıktığı koşullar ile sektörümüz yüzleşmek durumunda kaldı. Bundan sonraki süreçte daha stabil koşulların oluşması en büyük dileğimizdir.

2024 yılının Mart ayında yayımcılarımız, 33.721.569 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı ayındaki rakam 34.149.877 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %1,3 oranında bir düşüş görülmektedir.

Yılın ilk çeyreği dikkate alındığında 2023 yılında gerçekleşen kitap üretim adedi 83.744.900 iken 2024 yılındaki üretim 92.476.607 adettir. Bu rakamlar doğrultusunda 2024 yılının ilk çeyreğindeki kitap üretim artışı adetsel olarak 8.731.707 adet, oransal olarak %10,4 büyüme gerçekleşmiştir.

2024 Mart Ayı Kategori Dağılımı

2024 yılı Mart ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların; %17,9’unu Yetişkin Kültür Yayımları, %12,9 ’unu Yetişkin Kurgu Edebiyat Yayımları, %12,6 ‘sını Çocuk Kitapları, %0,7 ‘ini Gençlik Kitapları, %8,3 ‘ünü İnanç Yayımları, %2,9 ‘unu Akademik Yayımlar, %0,7 ’sini İthal kitaplar ve %44’ünü Eğitim Yayımları oluşturdu.