Mayıs 2021 Bandrol Verileri

2020 yılının ikinci çeyreğinde ilk kez karşılaşmış olduğumuz pandeminin, oluşturduğu yeni durum bir yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Sonbahar-kış aylarında şiddetini arttıran, ilkbahar-yaz aylarında kısmen rahatlamanın olduğu bir süreç ile karşılaştık. 2020 yılının son üç çeyreğini pandemi koşulları altında geçirmiş olmamıza rağmen, sektörümüzün kitap üretimi bir önceki yıla göre artmıştı. 2021 yılına ise pandemi koşulları altında başladık ve ilk beş ayını bu şekilde tamamladık. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi tamamıyla pandemi koşulları altında ve uzaktan eğitim modeli ile geçti. Bu koşulların sektörümüz üzerinde oluşturduğu etkileri, ilerleyen süreçte elde edeceğimiz veriler ile daha sağlıklı analiz edeceğiz.

2021 yılının Mayıs ayında yayıncılarımız, 22.980.168 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2020 yılının mayıs ayındaki adet 23.588.060 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %2,6 oranında bir düşüş görülmektedir. Mayıs ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ciddi bir artış beklentisindeydik. Nisan ayında, pandemi nedeniyle ilan edilen kısıtlamaların etkisi ile bandrol alımlarının bir kısmı mayıs ayı öncesinde gerçekleşti. Mayıs ayının yarıdan fazlası, kısıtlamalar nedeniyle sektörümüzün faaliyetlerini sağlıklı şekilde sürdüremediği bir dönem oldu. Bu dönemde ancak sınırlı sayıdaki yayıncımız kitap üretimine devam edebildi.  Kısıtlamaların sektörümüz açısından negatif bir etki ürettiğini, ancak haziran ayında ortaya çıkan kitap üretim rakamları sonucunda değerlendirebiliyor olacağız.

Mayıs ayı ile yılın ilk beş ayını tamamlamış olduk. 2020 yılının ilk beş ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 143.844.367 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise yayımlanan kitap sayısı 141.223.179 adettir.  Bu rakamlara göre yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla kitap üretiminde yaklaşık %1.8 oranında bir küçülme gerçekleşmiştir.

2021 Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Mayıs ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %20,8’sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %6,9’unu çocuk ve gençlik kitapları, %5,9’unu inanç kitapları, %1,1’ini akademik yayınlar, %57,1’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.