Mayıs 2022 Bandrol Verileri

2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında kitap üretiminde beklentileri aşan bir düşüş ile karşılaşmıştık. Mart, nisan ve mayıs aylarında ise önceki yılın aynı aylarına oranla ciddi bir artış oldu. Özellikle 2022 yılı Mayıs ayındaki kitap üretimi geçen yılın aynı ayına göre önemli oranda artış gösterdi. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli etken 2021 yılı Mayıs ayında kısıtlamalar ve bayram tatili sebebiyle çalışma gün sayımızın iki hafta ile sınırlı kalmasıdır. 2022 yılının ilk beş ayındaki kitap üretimi, mayıs ayında gerçekleşen yüksek adetler ile bir önceki yılın ilk beş aylık dönemini geçmiştir. Bu durumu beklediğimizi zaten bir önceki raporumuzda ifade etmiştik. Ancak ortaya çıkan pozitif durum ileriye yönelik endişelerimizi gidermemektedir. Daha önceki raporlarımızda da ifade ettiğimiz kâğıt tedarik ve fiyat sorunları ile yüksek enflasyon ve hane halkının düşmekte olan satın alma gücü önümüzdeki günlere yönelik endişelerimizin devam etmesine neden olmaktadır. Haziran ayı ile başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam eden zaman dilimi sektörümüzün 2022 yılı durumunun netleşmesini sağlayacaktır.

2022 yılının Mayıs ayında yayıncılarımız 31.247.195 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılının Mayıs ayındaki rakam 22.980.168 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayına göre kitap üretiminde yaklaşık  %36 oranında artış görülmektedir.

2021 yılının ilk beş ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 141.223.179 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk beş ayında ise yayımlanan kitap sayısı 147.278.119 adettir.  Bu da yılın ilk beş ayında geçtiğimiz yıla göre %4,3 oranında bir büyüme olduğunu göstermektedir.

2022 Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2022 yılı Mayıs ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre; yayımlanan kAitapların %16,9’unu yetişkin inceleme araştırma kitapları, %5,4’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %14,6’sını çocuk ve gençlik kitapları, %12,4’ünü inanç kitapları, %0,6’sını akademik yayınlar, %47,5’ini eğitim alanındaki kitaplar ve %2,6’sını ithal kitaplar oluşturdu.