Mayıs 2024 Bandrol Verileri

Mayıs ayı ile 2024 yılının ilk beş ayı tamamlanmış oldu. 2024 yılının ilk beş ayı ile önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında kitap üretimi yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşti. Yılın ilk beş ayında, önceki yılın aynı dönemine göre kitap üretiminde yaklaşık %10 üretim artışı gerçekleşti. Enflasyonun hala yüksek seviyede seyretmesi ve hane halkının satın alma gücünün düşüyor olması sebebiyle bu üretim artışı önümüzdeki süreç için olumlu sinyaller vermektedir. Bütün raporlarımızda ifade etiğimiz üzere, yaptığımız değerlendirmeler üretilen kitap sayıları ile ilgilidir. Bu üretim artışının sektörümüzdeki paydaşlarımızın satışlarına da benzer oranda yansıması en büyük dileğimizdir. Üretim ve satış adetlerinin yılın geri kalan aylarında yükseliş ivmesini sürdürerek sektörümüzün zorlu bir süreçten başarıyla çıkmasını temenni ederiz.

2024 yılının Mayıs ayında yayımcılarımız 40.150.652 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı ayındaki rakam 39.672.968 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla kıyasla %1,2 oranında bir büyüme gerçekleşti.

Yılın ilk beş ayı dikkate alındığında 2023 yılında gerçekleşen kitap üretim adedi 147.801.701 iken 2024 yılındaki üretim 161.382.548 adettir. Geçen yılın ilk beş ayı ile kıyaslandığında kitap üretimi %9,2 oranında büyüme gerçekleşmiştir.

2024 Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2024 yılı Mayıs ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %12,9’unu Yetişkin Kültür Yayımları, %11,6’sını Yetişkin Kurgu Edebiyat Yayımları, %14,3’ünü Çocuk Kitapları, %0,7’sini Gençlik Kitapları, %6,1’ini İnanç Yayımları, %1,6’sını Akademik Yayımlar, %1,9’unu İthal kitaplar ve %51’ini Eğitim Yayımları oluşturdu.