Nisan 2021 Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretimi açısından 2020 yılını adet bazında yükselerek tamamladı. 2021 yılına ise  önceki yıla göre daha durağan bir görünümle başladı ve ocak-şubat aylarında önemli oranda düşüş kaydetti. Mart ayı ile birlikte kısıtlı düzeyde de olsa bir yükselme oldu. Nisan ayına başladığımızda ise 2020 yılı nisan ayı koşulları ile benzer koşullar ile karşılaştık.  Bu nedenle nisan ayında, geçen yıla oranla çok düşük oranda yükseliş bekliyorduk. Ancak ayın son haftasında mayıs ayına yönelik ilan edilen kısıtlamalar nedeniyle üretimlerini erkene alan yayıncılarımızın bandrol talebi, beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti.

2021 yılının nisan ayında yayıncılarımız 31.254.600 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2020 yılının nisan ayındaki adet 22.805.170 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %37 oranında bir artış görülmektedir. Yüzdesel olarak bu orandaki büyük artış, geçen yıl pandemi etkisi ile en kötü nisan ayını geçirmiş olmamızdan ötürüdür. Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle üretimlerini öne çeken yayıncılarımızın etkisini de dikkate aldığımızda, mayıs ayında kitap üretiminde artış yaşanmaması muhtemel bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Nisan ayı ile yılın ilk dört ayını tamamlamış olduk. 2020 yılının ilk dört ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 120.256.307 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise yayımlanan kitap sayısı 118.243.011 adettir.  Bu rakamlara göre yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla kitap üretiminde yaklaşık %1.7 oranında bir küçülme gerçekleşmiştir.

2021 Nisan Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Nisan  ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre, yayımlanan kitapların %28,2’sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %7,5’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %13,8’ini çocuk ve gençlik kitapları, %7,9’unu inanç kitapları, %2,3’ini akademik yayınlar, yaklaşık %40’ını eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu.