Nisan 2022 Bandrol Verileri

2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında yayımlanan kitap adetlerinde bir önceki yıla göre %15 oranında gerileme olmuş ancak ilk iki aydaki bu düşüş Mart ayında ulaşılan rekor adetteki kitap üretimi ile kısmen dengelenmişti. Nisan ayındaki üretim rakamları ise geçen yılın aynı ayındaki kitap üretimini sınırlı düzeyde de olsa geçti. Ancak yine de kitap üretim miktarları ilk dört ayın sonunda bir önceki yıla göre daha düşük durumdadır. Geçen yılın Mayıs ayında kısıtlama ve tatiller nedeniyle iki hafta çalıştığımızdan dolayı bu Mayıs bandrol adetinde ciddi bir artış bekliyoruz. Buna göre de geçen yılın ilk beş ayındaki üretim miktarlarını aşacağımızı öngörmekteyiz. Yine de MEB tarafından dağıtılan yardımcı kitaplar, aşırı yüksek enflasyon, tedarik ve üretim zincirlerindeki kırılma nedeniyle döviz bazında artan kâğıt fiyatları ile ülkemizde hane halkının düşmekte olan satın alma gücü, 2022 yılına yönelik üretim miktarları konusunda endişelerimizin devam etmesine neden olmaktadır.  

2022 yılının Nisan ayında yayıncılarımız 32.250.537 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılının Nisan ayındaki bu rakam 31.254.600 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayına göre kitap üretiminde yaklaşık  %3,2 oranında artış görülmektedir. Nisan ayındaki bu artış geçen yıla oranla sınırlı düzeyde de olsa; ulaşılan bu adet en yüksek Nisan ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

2021 yılının ilk dört ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 118.243.011 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk dört ayında ise yayımlanan kitap sayısı 116.030.924 adettir.  Bu da yılın ilk dört ayında geçtiğimiz yıla göre %1,8 oranında bir küçülme olduğunu göstermektedir.

2022 Nisan Ayı Kategori Dağılımı

2022 yılı Nisan ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre; yayımlanan kitapların %21,5’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %11,8’ini çocuk ve gençlik kitapları, %7,2’sini inanç kitapları, %1,1’ini akademik yayınlar, %50,8’ini eğitim alanındaki kitaplar ve %0,6’sını ithal kitaplar oluşturdu.