Şubat 2021 Bandrol Verileri

Yayıncılık sektörü kitap üretimi açısından 2021 yılına bir önceki yıla göre daha durağan bir görünümle başladı ve ocak ve şubat ayları, salgından kaynaklı belirsizliklerin kitap sektörü üzerindeki etkisini sürdürdüğü aylar oldu. Şubat ayı kitap üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre önemli ölçüde düşüş kaydetti. 2021 yılının Şubat ayında yayıncılarımız, 26.620.568 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2020 yılının Şubat ayındaki bu rakam 31.611.619 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %15.8 oranında bir düşüş görülmektedir..

Şurası çok açık ki kitap sektörü de diğer tüm sektörler gibi hayatın normalleşmesine kadar gerçek rakamlarına ulaşamayacak. Okulların açılıp yüz yüze eğitimin başlaması ve günlük yaşamdaki sınırlamaların kaldırılması ile canlanacak kitapçı faaliyetleri, sektörün iki önemli beklentisidir. Yayıncılık sektörü de, ülkemizde aşı takviminin tamamlanması ve eski normale dönüşüne kadar bugünkü seyri izleyecek gibi gözüküyor.  Mart ayı itibari ile başlayan “yeni normal” dönemin etkisini de, ilerleyen dönemdeki bandrol verileriyle ölçebileceğiz.

Şubat1

Şubat ayı ile yılın ilk iki ayını tamamlamış olduk. 2020 yılının ilk iki ayında yayımlanan toplam kitap sayısı 64.375.658 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk iki ayında ise yayımlanan kitap sayısı 53.111.427 adettir.  Bu rakamlara göre ilk iki ayda %17.5 oranında bir küçülme gerçekleşmiştir.

Şubat 2021

2021 Şubat Ayı Kategori Dağılımı

2021 yılı Şubat ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin, kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %30,7’sini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %12,1’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %15,3’ünü çocuk ve gençlik kitapları, %8,9’unu inanç kitapları, %1,5’ini akademik yayınlar, yaklaşık %31’ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,5’ini ithal kitaplar oluşturdu.

Şubat 2021

Şubat 2021