Şubat 2022 Bandrol Verileri

Yayıncılık sektöründeki büyüme hızının son beş yılda iyice yavaşladığını daha önceki raporumuzda ifade etmiştik. Bu süreçte yüzleşmek zorunda kaldığımız 2018 ve 2021 yılı ekonomik dalgalanmaları;  2020 ve 2021 yıllarında önemli etkilerini hissettiğimiz pandemi ve buna bağlı olarak gelişen kâğıt teminine ilişkin sorunlar ve fiyat artışları, sektörümüz açısından 2022 yılının zor geçeceğinin işaretleri olmuştu. Kitap üretiminin yaklaşık yarısının gerçekleştirildiği eğitim kategorisinde ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitapları gibi yardımcı kaynak kitap temin ederek dağıtmaya başlaması sektörümüzü olumsuz etkileyecek yeni bir etkendi. Bütün bu olumsuzlukların üzerine gelen yanı başımızdaki savaş krizinin sonuçlarını bu günden öngörmek pek mümkün gözükmemektedir. Mevcut sorunlarımız altında yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre kitap üretimi yaklaşık %15 düşüş göstermiştir.        

2022 yılının Şubat ayında yayımcılarımız 24.202.341 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılının aynı ayındaki bu rakam 26.620.568 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla %9 oranında bir düşüş görülmektedir. İlk iki ayda yaşanan düşüşün mevcut koşullar altında önümüzdeki aylarda telafi edilebilmesi noktasında ciddi endişeler taşımaktayız.

Yılın ilk iki ayındaki toplam kitap üretimini ele alırsak 2022 yılında karşımıza çıkan rakam 45.394.566 adettir. 2021 yılının ilk iki ayında geçekleşen kitap üretimi 53.111.427 adettir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere ilk iki ayda kitap üretiminde %15 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2022 ilk iki aylık üretim 2014 yılından itibaren gerçekleşen en düşük seviyedeki kitap üretim adedidir.

2022 Şubat Ayı Kategori Dağılımı

2022 yılı Ocak ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %29,2’ini yetişkin inceleme araştırma kitapları, %9,1’ini yetişkin kurgu edebiyat sanat kitapları, %13,7’sini çocuk-gençlik kitapları, %12,6’sını inanç kitapları, %1,8’ini akademik yayınlar, %33,1’ini eğitim alanındaki kitaplar ve  %0,5’ini ithal kitaplar oluşturdu.