Temmuz 2022 Bandrol Verileri

2022 yılı Temmuz ayının tamamlanması ile endişelerimizde haklı olduğumuzu maalesef görmüş olduk. Temmuz ayında ortaya çıkan üretim adetleri beklentilerimizin de altında kalarak basılan kitap sayısında, önceki yılın aynı ayına göre %39 oranında küçülme gerçekleşti. Temmuz ayında yaşanan kaybın yılın sonraki aylarında telafi edilmesi mümkün gözükmemektedir. Federasyonumuzun üretim verilerini yayınladığı 2011 yılından bu yana sektörümüzün bir önceki yıla göre ilk kez küçülme ihtimali kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Temmuz ayı verileri 2015 yılındaki düzeye geri dönmüştür. Önceki aylara yönelik raporlarımızda sürekli vurguladığımız kitap üretim maliyetlerinin çok yükselmesi ve yüksek enflasyon etkisi ile hane halkı satın alma gücünün azalması, muhtemel küçülmenin en önemli iki sebebi olarak gözükmektedir. Sektörümüzde oluşacak her türlü kaybın en aza indirgenmesi noktasında acil önlem alınması gerektiğini vurgulamak isteriz.

2022 yılının Temmuz ayında yayıncılarımız 29.216.732 adet kitap üretimi gerçekleştirdi ve bu adetler son sekiz yılın en düşük temmuz ayı rakamlarıdır. 2021 yılının Temmuz ayındaki rakamı ise 48.109.499 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayına göre kitap üretiminde yaklaşık  %39 oranında düşüş görülmektedir.  Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu düşüş temmuz ayındaki bir haftalık tatil ile izah edilemez. Sektör olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu zorlu süreci an az kayıpla atlatmak en büyük dileğimizdir.

2021 yılının yedi ayı sonunda yayımlanan toplam kitap sayısı 231.131.495 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk yedi ayında ise yayımlanan kitap sayısı 220.970.811 adettir.  Bu da yılın ilk yedi ayında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %4,4 oranında bir küçülme olduğunu göstermektedir.

2022 Temmuz Ayı Kategori Dağılımı

2022 yılı Temmuz ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre; yayımlanan kitapların %11,4’ünü yetişkin inceleme araştırma kitapları, %3,5’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, %7,6’sını çocuk ve gençlik kitapları, %5,4’ünü inanç kitapları, %0,7’sini akademik yayınlar, %66,6’sını eğitim alanındaki kitaplar ve %4,8’ini ithal kitaplar oluşturdu.