Temmuz Ayında Tarihi Rekor

Temmuz Ayında Tarihi Rekor

Yayıncılık sektörü 2019 Temmuz ayında üretilen kitap sayısında tüm zamanların rekoruna imza attı.

2018 yılında Haziran ayında yapılacak genel seçimler sebebiyle kitap üretiminde mayıs ayından başlayan bir yavaşlama söz konusu olmuştu. Seçimlerin ardından bu sürecin değişeceği beklenirken ağustos ayında başlayan ekonomik dalgalanmalar ve kurlarda anormal yukarı yönlü hareketler sektörümüzü de ciddi manada negatif etkilemişti. Buna rağmen 2018 yılını bir önceki yıla oranla çok sınırlı düzeyde bir büyüme ile kapatmıştık. 2019 yılının ilk dört ayında yavaşlama eğilimi devam etmiş ve mayıs ayından itibaren tekrar pozitif yönde ivmelenme süreci başlamıştı.

2019 Temmuz ayında yayıncılarımızın bandrol talebi 55.121.271 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu adet Federasyonumuzun faaliyetleri sürecinde ulaşılmış en yüksek adettir. Yayıncılarımız, rekor seviyemizi elli üç milyon bandından elli beş milyon bandına çıkarmıştır. 2019 Temmuz ayındaki bandrol talebi ile önceki yılın aynı ayına göre %29 oranında büyüme kaydetmiştir. Yayıncılık sektöründe haziran ve ekim ayları arasındaki dönemde eğitim kategorisindeki kitap üretimi daha baskın rol almaktadır. Temmuz ayında yaşanan diğer sevindirici gelişme ise bu rekora ulaşılmasında kültür yayınları kategorisinde bu aya yönelik kitap üretiminin ciddi artışın etkili olmasıdır.

Temmuz Ayında Tarihi Rekor

Temmuz 2019

Temmuz ayı ile birlikte yılın ilk yedi ayını tamamlamış olduk. Yılın ilk yedi ayında sektörümüz 214.632.033 adet kitap yayınladı. 2018 yılının aynı döneminde ise yayınlanan kitap adedi 214.856.941 olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yılın yedi ayında kitap üretimi yaklaşık aynı adette gerçekleşmiştir. Bu dönemde eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedinin geçen yıla oranla yaklaşık yirmi milyon adet pozitif yönde katkı sağlaması etkili olmuştur. Yetişkin (inceleme-araştırma),çocuk gençlik ve inanç kategorilerinde yaşanan düşüş eğitim kategorisinde yaşanan artış yaklaşık eşit düzeyde gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki taleplerin kategorik dağılımını incelediğimizde düşüş yaşadığımız kategorilerde de kitap üretiminde ciddi bir pozitif ivme olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum yılsonunda 2011 yılından beri süre gelen büyüme eğilimimizin devam edeceğine yönelik öngörümüzü güçlendirmektedir.

Ocak - Temmuz 2019

Ocak – Temmuz 2019 dönemi.

Temmuz Ayı Kategori Dağılımı
2019 yılı Temmuz ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %11’ini yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %3,7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %5,2’sini çocuk ve gençlik kitapları, %4,9’unu inanç kitapları, %0,5’ini akademik yayınlar, %71,9’unu eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %2,7’sini ithal kitaplar oluşturdu.

2019 Temmuz kategori dağılımı
2019 Temmuz Kategori dağılımı.