YAYFED 5. Olağan Genel Kurulu

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 5. Olağan Genel Kurulu, 4 Mayıs 2019 tarihinde saat 11:00’de Armada Hotel Ahırkapı Sokak No: 24, Cankurtaran, Sultanahmet İstanbul adresinde toplandı. Telif hakları Genel Müdürlüğü görevli uzmanı Esra Tanrıverdi, toplantımızda gözlemci olarak hazır bulundu.

YAYFED 5. Olağan Genel Kurulu

 

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 5. Olağan Genel Kurulu

Yönetim kurulu üyemiz Hakan Tanıttıran tarafından delegelerimize genel kurul bilgilendirme konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından sektörümüz meslek örgütlerinde uzun yıllar hizmet etmiş ve başkanlık görevi sürdürmekte olan Münir Üstün, Mustafa Doğru, Mustafa Aksoy, Celal Musaoğlu ve Kenan Kocatürk genel kurul delegelerimize selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye davet edildiler.

YAYFED 5. Olağan Genel Kurulu

Selamlama konuşmalarının ardından divan kurulu seçimine geçildi ve tek önerge olarak delegelerimize sunulan Divan Başkanı Erdal Cesar, Divan Başkan Yardımcısı Özlem Özdemir, Divan Katipleri Durali Karapınar ve İsmail Tekten genel kurul tarafından divan heyeti olarak oy birliği ile seçildi.

(YAYFED) 5. Olağan Genel Kurulu

Divan heyeti oturumun yönetimini devraldıktan sonra genel kurul gündemimizi sıradaki adımı olan yönetim kurulu raporunun okunması aşamasına geçildi. Yönetim kurlu raporumuzun sunumu Başkanımız Münir Üstün tarafından gerçekleştirildi.

(YAYFED) 5. Olağan Genel Kurulu

Başkanımız Münir Üstün sunumunda; federasyonumuzun çalışan ve şube yapısı ve verilen hizmetleri ifade ettikten sonra, yıllara göre bandrol alımları ve bu alımların kategorik dağılımları hakkında genel kurlumuz ile bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle son üç yıl içerisinde sektörümüzün kitap üretiminde 400 Milyon bandında olduğunu ve ilerleyen yıllarda bunu 500 Milyon bandına hep birlikte sektörün geleceği açısından taşımak zorunda olduklarını ifade ettiler.

Yayfed Genel kurulu

Sunumunun sonraki aşamasında Münir Üstün genel kurulumuza, bandrol gelirlerinin nasıl kullanıldığını ve bu gelirlerden meslek birliklerimize aktarılan payın en üst seviyeye çıkarılması için yönetim kurulumuzun 2017-2019 döneminde yapmış olduğu çalışmaları aktardı. Ardından sektörün gelişimi için yapılan çalışmaları ve ziyaretleri ile bu ziyaretlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Başkanımız Münir Üstün’ün sunumunun ardından yönetim kurulu çalışma raporumuz genel kurul delegelerimiz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yayfed 5. Kurul

Gündemin bir sonraki maddesi olan denetim Kurulu raporunun okunması için kürsüye Denetim Kurulu başkanımız Ali Can davet edildi. Sayın Ali Can denetleme kurulu tarafından oluşturulan raporunu genel kurul delegelerimiz ile paylaştı. Denetim kurulu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Denetim Kurulu raporunun ardından Haysiyet Kurulu raporu Hande Demirtaş tarafından, Teknik-Bilim Kurulu raporu ise İsmail Tekten tarafından okunarak genel kurul onayına sunuldu. Her iki rapor oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurulumuzun bir sonraki aşamasında yönetim kurulu üyemiz Mehmet Burhan Genç, Mali raporun detaylarına ilişkin sunum ile yeni dönem için oluşturulan muhammen bütçenin sunumunu gerçekleştirdi. Her iki rapor genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019-2021 yılı görev yapacak kurul üyelerinin seçimine geçmeden önce genel kurul delegelerimiz söz alarak konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalar kapsamında Ali Can, Gazi Altun, İsmail Tekten, Hakan Tanıttıran, Kenan Kocatürk, Mustafa Aksoy ve Münir Üstün söz alan isimler oldu.

Bütün bu faaliyetlerin ardından Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu 2019- 2021 dönemi görev alacak kurulların seçim süreci başladı. Genel Kurulda yönetim organları için tek liste teklifi geçekleşti. Gizli oy açık tasnif yöntemi ile yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu, Münir Üstün, Mustafa Doğru, Mustafa Aksoy, Mustafa Altundal, Ali Can, M. Burhan Genç, Erdal Karakaya, Hakan Tanıttıran ve Mustafa Karagüllüoğlu isimlerinden oluştu.