• Mayıs 2024 Bandrol Verileri

  Mayıs ayı ile 2024 yılının ilk beş ayı tamamlanmış oldu. 2024 yılının ilk beş ayı ile önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında kitap üretimi yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşti. Yılın ilk beş ayında, önceki yılın aynı dönemine göre kitap üretiminde yaklaşık %10 üretim artışı gerçekleşti. Enflasyonun hala yüksek seviyede seyretmesi ve hane halkının satın alma gücünün […]

 • Nisan 2024 Bandrol Verileri

  Nisan ayı ile 2024 yılının ilk dört ayı tamamlanmış oldu. 2024 yılının ilk dört ayı ile önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında kitap üretiminde önemli oranda artış gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre 13 milyonu aşkın kitap üretimi artmıştır. Oransal olarak yaklaşık %12 büyüme gerçekleşmiştir. İlk dört aydaki üretim adetleri beklentilerimizin üzerinde bir büyüme yakalamış olsa da, önümüzdeki […]

 • Mart 2024 Bandrol Verileri

  Mart ayı ile 2024 yılının ilk çeyreğini tamamlamış olduk. 2024 yılının ilk çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında kitap üretimi, beklentilerimizin aksine ciddi oranda artış gösterdi. Ancak ilk iki aydaki üretim artışı mart ayı ile birlikte düşüş gösterdi. Son yıllarda, sürekli ekonomik sorunların ön plana çıktığı koşullar ile sektörümüz yüzleşmek durumunda kaldı. Bundan […]

 • Şubat 2024 Bandrol Verileri

  Yayımcılık sektörü 2024 yılına kitap üretimi açısından beklentilerimizden daha iyi başladı. Ocak ayında ortaya çıkan yüksek artışın satış olarak sonuçlanmadığını, önceki raporumuzda ifade etmiştik. Bu nedenle şubat ayında üretimde yavaşlama beklentimiz oluşmuştu. Ancak şubat ayındaki üretim adetleri de beklentimizin üzerinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk iki üretim rakamları dikkate alındığında çok başarılı geçmiş oldu. Yılın kalan […]